Fysieke belasting

Fysieke belasting

Over dit risico Wet- en regelgeving Tillen en dragen Duwen en trekken Energetische belasting Ongunstige houding Repeterende bewegingen Matrixen
Wat is fysieke belasting?                                                                                                     
Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 1.1. lid 4): "fysieke belasting: de door een werknemer in verband met de arbeid in te nemen werkhouding, uit te voeren bewegingen of uit te oefenen krachten, onder meer bestaande uit het tillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of op een andere wijze verplaatsen of ondersteunen van een of meer lasten".

Fysieke (lichamelijke) belasting is, algemeen gezegd, een belasting van het bewegingsapparaat.
Dit is het gehele stelsel van spieren, botten, pezen en gewrichten in armen en benen.
Fysieke belasting komt veelvuldig voor in de Railinfrabranche. Of het nu zittend, staand of lopend werk is, de werkzaamheden vereisen altijd een lichamelijke inspanning. Bovendien leidt fysieke belasting, als dit te veel en te langdurig gebeurt of op de verkeerde manier, tot overbelasting.
Belasting is niet gezondheidsbedreigend; overbelasting wel.

Gevaren en risico’s
Belasting kan leiden tot overbelasting, een belangrijk risico voor de gezondheid. Overbelasting kan immers leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat. Meestal ontstaan deze klachten door een combinatie van belastende factoren. Tillen in een slechte werkhouding, een houding lang vasthouden en tegelijk veel kracht leveren bijvoorbeeld, verstoort het evenwicht tussen enerzijds fysieke belasting en anderzijds belastbaarheid. Klachten aan rug, nek, schouders en armen, ellebogen, handen en polsen, knieën en voeten kunnen het gevolg zijn.

Welke vormen van fysieke belasting zijn er?
Fysieke belasting is meestal een combinatie van een of meer van de volgende vormen: