Beeldschermwerk

Beeldschermwerk

Over dit risico Wet- en regelgeving Gevaren Matrixen
Wat is beeldschermwerk?
Beeldschermwerk wordt beschreven in artikel 5.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
In dit artikel wordt verstaan onder:
a. beeldscherm: een alfanumeriek of grafisch scherm, ongeacht het gebruikte afbeeldingprocedé;
b. beeldschermwerkplek: het geheel dat bestaat uit beeldschermapparatuur, in voorkomend geval voorzien van toetsenbord of voorziening voor gegevensinvoer en/of de interface mens/machine bepalende software, facultatieve accessoires, nevenapparatuur, telefoon, modem, printer, documenthouder, stoel, werktafel of werkvlak alsmede de onmiddellijke werkomgeving'.

Het aantal beeldschermwerkers in Nederland is erg groot: in 2005 werkte 55% van de werkende Nederlanders meer dan 2 uur per dag met een beeldscherm. Hun werkzaamheden vallen binnen de definitie van beeldschermwerk uit het Arbobesluit. Het percentage van de werkende bevolking dat bijna alleen beeldschermwerk verricht (6 of meer uur per dag), bedraagt 32.

Voor de volgende situaties zijn de specifieke bepalingen voor beeldschermwerk niet van toepassing: De beeldschermwerkplek thuis moet - bij gebruik langer dan twee uur gemiddeld per dag - aan dezelfde eisen voldoen als die voor beeldschermwerk op kantoor, dus ook wat betreft pauzes, tijdsduur van het werk en beeldschermbrillen. Als de werknemer niet zelf over een beeldschermwerkplek beschikt, moet de werkgever hiervoor zorgen.