Welkom

Welkom op de site van de Arbocatalogus voor de Railinfra!
De arbocatalogus voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot de consessiebeheerders van ProRail. 
Indien de CAO Railinfra geldt is de arbocatalogus voor de Railinfra van toepassing op alle voorkomende werkzaamheden.
Indien er sprake is van in opdracht uitvoeren van werkzaamheden op een bedrijventerrrein, dan wordt er afgestemd over de van toepassing zijnde regelgeving.
Dit kan bijvoorbeeld de geldende arbocatalogus van de uitvoerende partij zijn of een bedrijfsregeling van de opdrachtgever.

Deze site wordt beheerd door de Werkkamer Arbo van de Stichting railAlert.
Overal waar u SAS leest kunt u ook Werkkamer Arbo lezen.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons dan een mail via 'Contact'.

Als u werkgever bent: dan is de Arbocatalogus een oplossingenboek en een informatiebron. Er staat in wat u kunt doen en laten om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te organiseren en op de werkplek te realiseren.

Als u werknemer bent: dan is de Arbocatalogus een goede informatiebron. Er staat in hoe op een juiste manier kan worden omgegaan met veiligheid en gezondheid, en wat u hierin zelf kunt doen.

Wat is het doel van de Arbocatalogus
De Arbocatalogus biedt een helder overzicht van de afspraken over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de railinfrabranche. Deze ondersteunt iedereen die goede oplossingen zoekt om arbeidsrisico’s op de werkplek zo goed mogelijk op te lossen of te voorkomen.

De Arbocatalogus wordt door de Inspectie SZW gebruikt als referentiekader bij inspecties.

De Arbocatalogus is gebaseerd op de risico’s die door de branche in de Branche RI&E zijn vastgelegd. De onderbouwing van de huidige opzet van de Branche RI&E is als volgt te omschrijven: bij het opstellen van de Branche RI&E is gekozen voor een beleidsmatige opzet waarbij de risico’s worden beschreven welke van toepassing zijn voor de Railinfra Branche.
Het opstellen van de RI&E's blijft de verantwoordelijkheid van de Rail Infra bedrijven zelf, dit is namelijk afhankelijk van bedrijfsprocessen, al genomen maatregelen, innovaties, werkmethoden etc.

De SAS is dan ook van mening dat de Branche RI&E gekoppeld aan de Arbocatalogus een goede leidraad biedt voor de Rail Infra bedrijven om te komen tot een specifieke RI&E op bedrijfsniveau.