Over ons

De SAS is een uitvloeisel van de CAO-Railinfrastructuur. In deze stichting werken werkgevers- en werknemersorganisaties samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en (spoorweg)veiligheid van werknemers in de railinfrabranche.

Waarom SAS

De SAS is een uitvloeisel van de CAO-Railinfrastructuur. In deze schichting werken werkgevers- en werknembersorganisaties samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en (spoorweg)veiligheid van werknemers in de railinfrabranche. De SAS doet dit.

Handen Wij functioneren als overlegplatform tussen werkgevers en werknemers

Pijl Wij ontwikkelen en verbeteren werkmethoden met de bijbehorende technologie

Boeken Wij stellen concrete richtlijnen en werkinstructies op en werken deze uit

Pen Wij ondersteunen trajecten voor het aanvragen en ontvangen van subsidies

Door deze bundeling van krachten kunnen zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid efficiënter en branchebreed worden aangepakt.

Het bestuur

Bestuursleden namens de werkgevers:
T.G.M. Weerepas (Strukton Rail) (Voorzitter)
Wilma Meijerink (VolkerRail Nederland) 
Hans Verhoeven (BAM Rail)

Bestuursleden namens de werknemers:
H. van der Meijden (FNV) (Vice-voorzitter)
F. Oudendorp (CNV Vakmensen)
J. Broeze (HZC)

 

 

Prorail
 
RAIL Alert
 
SZW
 

Met ProRail – de belangrijkste opdrachtgever in de railinfra – vindt op regelmatige basis overleg en afstemming plaats over activiteiten en ontwikkelingen op het terrein van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Hetzelfde geldt voor de stichting railAlert, het veiligheidsplatform waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers in de railinfra zijn vertegenwoordigd.

Vanzelfsprekend is ook de Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport gesprekspartner voor de SAS, met name in het kader van de opzet en uitvoering van de Arbo-catalogus

Overlegpartners


In het kader van haar activiteiten heeft de SAS met diverse organisaties overleg.

SAS is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties:

  • BAM
  • VolkerRail
  • Strukton Rail
  • DURA VERMEER
  • CNV Vakmensen
  • FNV
  • HZC