Het bestuur

Bestuursleden namens de werkgevers:
T.G.M. Weerepas (Strukton Rail) (Voorzitter)
Wilma Meijerink (VolkerRail Nederland) 
Hans Verhoeven (BAM Rail)

Bestuursleden namens de werknemers:
H. van der Meijden (FNV) (Vice-voorzitter)
F. Oudendorp (CNV Vakmensen)
J. Broeze (HZC)

 

 

Prorail
 
RAIL Alert
 
SZW
 

Met ProRail – de belangrijkste opdrachtgever in de railinfra – vindt op regelmatige basis overleg en afstemming plaats over activiteiten en ontwikkelingen op het terrein van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Hetzelfde geldt voor de stichting railAlert, het veiligheidsplatform waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers in de railinfra zijn vertegenwoordigd.

Vanzelfsprekend is ook de Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport gesprekspartner voor de SAS, met name in het kader van de opzet en uitvoering van de Arbo-catalogus