Veiligheidsinitiatieven

In overleg tussen de stichting railAlert en de SAS worden de veiligheidsinitiatieven binnen de branche geïnventariseerd. Het doel hiervan is om meer transparantie en structuur in de vele veiligheidsinitiatieven binnen de railinfrabranche te brengen. Daardoor kan voorkomen worden dat op verschillende plaatsen en/of door verschillende partijen binnen de branche (nagenoeg) dezelfde onderwerpen op het terrein van veiligheid ter hand worden genomen.

De veiligheidsinitiatieven zijn te vinden op de site van railAlert.